Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Yazılım Firmalarının Dikkatine Duyuru

Bilindiği üzere tıbbi cihazların kaydı ile ilgili 2007 yılından itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kullanılmaktadır. Bu süreçte ihale, alım ve ödeme ile ilgili işlemlerde kurum ve kuruluşlar tarafından da aktif olarak TİTUBB kullanılmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve TÜBİTAK işbirliğinde tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin takibi ile ilgili Ürün Takip Sistemi (ÜTS) hayata geçirilmiştir. 12.06.2017 tarihinde TİTUBB veri girişine kapatılarak yerine ÜTS kullanılmaya başlanılmıştır. İlgili paydaşların TİTUBB ile çalışan sistemleri de ÜTS ile entegre edilmiştir.

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42 /EEC) Sınıf-3 kapsamındaki ürünlerin ÜTS Tekil Ürün Takip Modülü, 01.01.2018 tarihi itibariyle aktif olarak hastanelerde uygulamaya alınacak olup; ürün takibi son kullanıcıya kadar yapılacaktır.

Bu kapsamda hastanelerin ÜTS’ yi kullanabilmeleri için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin (HBYS)  ÜTS ile veri alışverişi konusunda  05.12.2017 saat 14.00 da gerçekleştirilmek üzere Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu’nunda  (Söğütözü Mahallesi, 2180.Cad. 5/A, 06530 Çankaya/ANKARA) Teknik Toplantı yapılacaktır.

Katılımcıların, hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi ve zaman kaybının önlenmesi için aşağıdaki konularda hazırlıklarını yaparak toplantıya gelmeleri gerekmektedir.

  1. https://uts.saglik.gov.tr/?page_id=1019 adresinden ulaşılabilen ‘ÜTS Kullanıcı Kılavuzu’nun ilgili kısımlarının okunması,
  2. https://uts.saglik.gov.tr/?page_id=2356 adresinde bulunan HBYS firmaları tarafından entegrasyonda kullanılacak web servisleri listesi dikkate alınarak ‘ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Tanımları Dokümanı’nın okunması,
  3. HBYS firmaları için bu hafta içerisinde ÜTS Portal’a (https://uts.saglik.gov.tr) eklenecek ÜTS Bilgilendirme Videosunun izlenmesi,
  4. Toplantı salonu konferans düzeni şeklinde olduğundan katılım sağlayacak kişilerin kendi bilgisayar ve interneti ile gelmesi,

Konu ile ilgili uzman en fazla 2 (iki) teknik personelin katılımının sağlanması gerekmektedir.