Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Üzerinden Gerçekleşecek Otomatik İşlemler Hakkında Duyuru

UTS-v7.28.0 versiyon güncellemesi ile birlikte askıda kalan tekil ürünler konusunda sistemde iyileştirilmeye gidilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki 2 özellik devreye alınmıştır.

  1. Verme bildirimi tarihinden itibaren 30 gün içinde “Almak İstemiyorum” olarak işaretlenmeyen tekil ürünler, sistem tarafından otomatik olarak alma bildirimi yapılarak, verilen firmanın sahipliğine ve stoğuna geçecektir. Almak istemiyorum olarak işaretlediğiniz bildirimler ise otomatik alma işlemine tabi tutulmayacaktır.
  2. “Almak istemiyorum” olarak işaretlenmiş ve verme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün geçmiş olan verme bildirimleri ise sistem tarafından otomatik olarak iptal edilerek; kullanılabilir adetler, verme bildirimi yapan firmanın sahipliğine ve stoğuna geçecektir.

Yukarıda sayılan işlemler periyodik olarak her pazar günü gece çalışacaktır. Bu yüzden mağdur olmamak için, yukarıdaki işlemlere tabi olmasını istemediğiniz bildirimler için ‘Alma Bildirimi’ ya da ‘Almak İstemiyorum Olarak İşaretleme’ gibi işlemleri yapmanız beklenmektedir. İlk işlem 1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olup; şu ana kadar 30 günden eski tüm verme bildirimlerine, durumlarına göre yukarıdaki işlemler uygulanacaktır.

Ayrıca, eğer yukarıdaki işlemlere tabi olacak bildiriminiz varsa (bildirim tarihi 23 gün öncesi ile 30 gün öncesi arasında olan), bu bildirimler için işlem öncesi sistem tarafından bildiriminizin olduğuna dair mail ile bilgilendirme yapılacaktır.

Eğer bu süreçle ilgili sorunuz varsa https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ üzerinden ‘Talep Listele’ sayfası aracılığıyla talep açarak kuruma iletilebilirsiniz.