“Ürün Takip Sistemine Kayıtlı Tıbbi Malzemelere Ait Fotoğrafların Düzeltilmesi” Hakkında Duyuru

SGK tarafından 10.12.2021 tarihinde yayımlanan duyuruda; gerek SGK, gerek bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu üyeleri gerekse de sağlık hizmeti sunucularının tıbbi malzeme kullanımlarında oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla;

Tıbbi malzeme firmalarının ÜTS sisteminde kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılmış tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbi malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
• Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının,
• Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası da görülecek şekilde paketinin, paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin tüm yönlerden çekilmiş fotoğraflarının, 31.12.2021 tarihine kadar ÜTS’ye kaydedilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ancak firmalar tarafından yapılan geri bildirimlerde, ÜTS’ye kaydedilecek fotoğrafların hangi özelliklerde olacağına dair tereddütlerin oluştuğu saptanmıştır. Bu doğrultuda;
ÜTS sisteminde kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılmış tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbi malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
• Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası ve Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının da görülecek şekilde paketinin (EK-1),
• Paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin açık halde çekilmiş fotoğrafı (EK-2) ile SUT alan tanımında ürüne ait her hangi bir özellik isteniyor ise bu özelliği gösteren fotoğrafının (EK-3),
• Barkod numarası ve Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının görülecek şekilde satışa hazır haldeki paketi ile paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin yan yana çekilmiş fotoğrafının (EK-4), ÜTS’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Ekte örnek görseller yer almaktadır.

Ekler; Ek-1