Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılması Gereken İşlemler

Firma Kayıt İşlemleri

 • Kamu hastanelerinin kayıt yaptırmasına gerek yoktur. Kamu hastaneleri ve başhekim/başhekim yardımcıları ÇKYS üzerinden aktarılmıştır.
 • Özel sağlık kuruluşlarının imza yetkilileri https://utsuygulama.saglik.gov.tr adresindeki “Başvuru” girişinden girerek sırasıyla,
  • Adi Ortaklık Firması ise
   • Yetkili kişiye ait NOTER ONAYLI imza beyannamesi sisteme yüklenerek başvuru adımları tamamlanıp hastane kayıtlarını gerçekleştirebilmektedirler.
   • Vergi No->VEDOP tan Getir-> ÇKYS No->Gerekli Belge Yükle
   • Firma Başvurularım -> Sağlık Hizmet Sunucusu Ekle
  • Mersis Kaydı Olan Firma ise
   • Firma Başvurularım -> Sağlık Hizmet Sunucusu Ekle
   • MERSİS No ve ÇKYS No alanlarına ilgili bilgiler girilip başvuru adımları tamamlanarak hastane kayıtlarını gerçekleştirebilmektedirler.
  • Mersis Kaydı Olmayan Şahıs Firması ise
   • Firma Başvurularım -> Sağlık Hizmet Sunucusu Ekle
   • VERGİ No ve ÇKYS No alanlarına ilgili bilgiler girilip başvuru adımları tamamlanarak hastane kayıtlarını gerçekleştirebilmektedirler.
 • Üniversite hastanelerinin imza yetkilileri https://utsuygulama.saglik.gov.tr adresindeki “Başvuru” girişinden girerek sırasıyla,
  • Firma Başvurularım -> Sağlık Hizmet Sunucusu Ekle
  • Firma Türü -> Üniversite Hastanesi
  • Vergi No->VEDOP tan Getir-> Gerekli Belge Yükle
  • Yetkili kişiye ait imza beyannamesi veya rektör tarafından imzalı yetkili kişiyi belirten ve durumu izah eden yazı sisteme yüklenerek hastane kayıtlarını gerçekleştirebilmektedirler.

Tıbbi Cihaz Tekil Takip Entegrasyonları

 • ÜTS kapsamında tekil takip edilen tıbbi cihazların hastane envanterine girişte, hastaneden başka bir hastaneye çıkış sırasında ve hastaya kullanılması durumunda ÜTS üzerinden tekil bildirimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • ÜTS ile ilgili kullanıcı kılavuzu https://uts.saglik.gov.tr/wp-content/uploads/2017/UTS-PRJ-KullaniciKilavuzu-Uygulama.pdf adresinde bulunmaktadır. Bu kılavuzun 5. Bölümünde “Ürün Hareketleri ve Geri Çağırma Modülleri” başlığında tekil bildirim ile ilgili detaylı bilgilendirme yer almaktadır.
 • ÜTS’ye tekil bildirimlerin yapılması için 3 alternatif yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler uygulama ara yüzünden bildirim, excel dosyası ile bildirim ve web servisleri aracılığıyla bildirimdir.
 • ÜTS’de yer alan web servis tanımları https://uts.saglik.gov.tr/wp-content/uploads/UTS-PRJ-TakipVeIzlemeWebServisTanimlariDokumani180709.pdf adresinde ve HBYS’ler tarafından kullanılacak Takip ve İzleme Web Servisleri de https://uts.saglik.gov.tr/?page_id=2356 sayfasında bulunmaktadır.
 • Hastane adına web servislerinin kullanılabilmesi için hastane adına üretilmiş bir Sistem Tokeni kullanmak gerekmektedir. Sistem Tokeni sadece firma imza yetkilileri ya da hastane sorumluları (başhekim, başhekim yardımcıları) tarafından e-imza ile oluşturulmaktadır. Bu tokeni üretmek için firma imza yetkilisinin ya da hastane sorumlusunun https://utsuygulama.saglik.gov.tr adresindeki “Giriş” seçeneğinden ÜTS’ye girerek sırasıyla Kullanıcı -> Sistem Kullanıcısı Tanımlama İşlemleri -> Sistem Tokeni Al adımlarını takip etmesi gerekmektedir.

ÜTS Test Ortamı

 • ÜTS Test Ortamı https://utstest.saglik.gov.tr adresinde bulunmaktadır. Bu ortam ürün ortamı ile aynı işlevlere sahiptir. Ürün ortamına geçiş öncesinde bu ortam üzerinden denemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu ortam için de öncelikle kayıt işlemlerini gerçekleştirmek ve web servislerinin kullanımı öncesinde Sistem Tokeni almak gereklidir.

Talep Bildirimi

 • Uygulama ile ilgili talep ve öneriler ÜTS içerisinde yer alan Talep Bildir menüsü kullanılarak gönderilebilir.