Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde Başvurusuz Güncellenen Alanlar Hakkında Duyuru

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde yapılan güncelleme ile ürün kayıtlarında “Başvurusuz Güncelle” alanından;

 • İçerikteki Ürün Sayısı,
 • Vücuda implante edilebilir mi?,
 • Tek kullanımlık mı?,
 • Sınırlı kullanım sayısı var mı?,
 • Tek bir hastaya mı kullanılabilir?,
 • Raf ömrü var mı?,
 • Kalibrasyona tabi mi?,
 • Bakıma tabi mi?,
 • Kullanım Öncesinde Sterilizasyon Gerekli mi?,
 • Kullanım Öncesinde Sterilizasyon Gerekli mi?,
 • SUT Eşleşme Durumu

bilgileri başvurusuz olarak güncellenebilmektedir.

Sistemde tek firma adına kayıtlı ürünlerin bilgileri firmalar tarafından güncellenebilmektedir.

İki farklı firmada kayıtlı ürünlerin bilgileri ise her iki kayıttaki bilgilerin birebir aynı olacak şekilde değiştirilirse güncellenmesine izin verilmektedir.

Ancak güncelleme yapılacak ürün ikiden fazla firma da kayıtlı ise halihazırda güncelleme yapılamamakta olup ilgili alanların birebir uyumlu olması adına çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında bu durumda olan ürünler için de güncelleme yapılabiliyor olacaktır.

Ürünlere, özellikle tekil hareketi etkileyen bazı alanlardan ötürü (içerikteki adet, raf ömrü, sınırlı kullanım sayısı vs) revizyon verilmesi ya da Reddedildi durumuna getirilmesi halinde Tıbbi Cihaz Detayı ekranından “Güncelleme Bildirimi Oluştur” butonuna tıklanarak ürünlerin güncellenmesi ve sonrasında da ürünler için yeniden cihaz başvurusu oluşturulması gerekmektedir.