Ürün Takip Sistemi UTS-v7.9.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.9.0 sürümü 19 Mart 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

  • SUT Kodu başvuru ve değerlendirme işlemleri geliştirildi.

İyileştirmeler

  • Yığın işlem sonuç ekranında mesajların tabloda, tipe göre gruplanarak gösterilmesi sağlandı.
  • İmza yetkilisi değişikliklerinin firma geçmişinde gösterilmesi sağlandı.
  • TİTCK kurum kaydı faaliyet alanlarına göre bölündü.
  • Denetim Dosyası Hareket sekmesinde hareket türleri alfabetik olarak sıralandı.
  • Kalibrasyon Eğitimi Listele menüsüne Sorumlu Müdür filtresi eklendi.
  • Kalibrasyon Eğitimi Girişi’nde kullanıcıdan yeni alanlar (teorik eğitim aralığı, pratik eğitim aralığı) alınması sağlandı ve bir alanın adı değiştirildi (eğitim bitiş tarihi → tescil tarihi oldu).