Ürün Takip Sistemi UTS-v7.22.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Firmaların excel dosyası ile ürünlerini toplu silebilmeleri sağlandı.
 • TİTCK kullanıcılarının ihale sorgulayabilmeleri sağlandı.
 • Tıbbi cihaz başvuruları iş dağılımı yap işlemi cihaz tipine göre yapılması sağlandı.
 • Tıbbi cihazlara Vücuda implante edilebilir mi? alanı eklendi.
 • Ismarlama tıbbi cihaz kaydı sırasında sağlık tesislerinin sistemdeki referans alan yerine SGK servisi ile direkt olarak entegre olması sağlandı.
 • Brexit nedeniyle 12 Nisan’dan sonra belgeleri geçersiz olacak Birleşik Krallık’ta bulunan 0086, 0088, 0120, 0843 numaralı onaylanmış kuruluşlara ait süre uzatımı verilmemiş olan EC sertifikalarının 15 Nisan’dan itibaren Ret durumuna alınmasını sağlayacak altyapı hazırlandı.
 • Ismarlama Tıbbi Cihaz ve Sistem İşlem Paketleri başvurularında başvuruya eklenecek ürün sayısına limit getirildi.
 • Ismarlama Tıbbi Cihazlara Revizyon kararı verilmemesi sağlandı.
 • İncelemesi tamamlanmamış ürün, belge ve serbest satış sertifikası başvurularının kişi bazında kırılım istatistiğinin e-posta ile gönderilmesini sağlayan zamanlanmış görev oluşturuldu.
 • İhracat sertifikasında olduğu gibi serbest satış sertifikasında da belirli sürede tahakkuk edilmeyen ödemelere ait başvuruların reddedilmesi sağlandı.
 • Tüketiciye Verme Bildirimi sırasında kişinin kimlik bilgilerinin (ürünün kimlik bilgileri zorunlu konfigurasyonu yoksa da) opsiyonel olarak istenilmesi sağlandı.
 • Sınıf I-Diğer hariç tüm tıbbi cihazlar için konfigürasyonlar tanımlandı.
 • Sınıf I-Diğer hariç diğer tüm konfigürasyonların 31.10.2019 tarihinden sonra satın alınan veya kullanılan ürünleri için SGK sorgusunda tekil takip kapmasında dönülmesi sağlandı.
 • İnsülin Kalem İğne Ucu ve Şeker Ölçüm Çubuklarının takip edilmesi için konfigürasyon eklendi.
 • İnsülin Kalem İğne Ucu ve Şeker Ölçüm Çubuklarının 30.04.2019 tarihinden sonra satın alınan ürünleri için SGK sorgusunda tekil takip kapmasında dönülmesi sağlandı.
 • Kurumun kendisine gelen verme bildirimlerini, almak istememe özeliği eklendi. Ayrıca, verme bildirimi yapan kullanıcıya ‘X firması Y bildiriminiz almamayı seçti’ şeklinde bir bildirim ve/veya e-posta yollanılması sağlandı.
 • Kozmetik başvurularında inceleyen atanmış başvurulardan atama işleminin kaldırılması sağlandı.
 • Sorumlu atanmış kozmetik başvurularına tekrar sorumlu atanabilmesi sağlandı.
 • İhracat Sertifika Başvurusunda Kozmetik Ürün Seti eklenebilmesi sağlandı.
 • Kozmetik firma başvurularında MERSİS kaynaklı firmalar için ticari sicil gazetesi, vedop kaynaklı firmalar için hem imza sirküleri hem ticari sicil gazetesi mecburi olarak yüklenmesi sağlandı.
 • ÇKYS’ndeki polikliniklerin ÜTS’ne otomatik aktarılması sağlandı. Ayrıca her gece çalışacak zamanlanmış görev ile senkronizasyonu sağlandı.
 • TİTCK kullanıcılarının ÇKYS’den doktor bilgisi sorgulayabilmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz PGD ve Uyarı Raporları sayfasına ‘Dosya İle İlişkilendirilmemiş Kayıtlar’ sorgu kriteri eklendi.
 • Anasayfa görevlerine TITCK kullanıcıları için Periyodik Özetleme Raporu ve Trend Raporu için TİTCK’na gönderilip sorumlusu atanmamış rapor bilgisi eklendi.
 • Manuel Raporlar için Sağlık Kurumu/Kuruluşu Adı alanı bilgisi eklenerek bu alanın sorgu kriterlerinde gösterilmesi sağlandı. Olay Sınıflandırılması Diğer Açıklama alanı ise kaldırıldı.
 • PGD uyarı rapor ve dosyalarının .msg uzantılı dosyaları upload/download edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Uyarı raporlarının evrak sayısı alanına göre sorgulanabilmesi sağlandı.
 • İstatistik menüsü altında Kozmetik PGD ve Uyarı İstatistikleri sayfası oluşturuldu. Verilen tarih aralığına göre Çıktılar İtibariyle PGD raporunda istenilen tüm veriler sayfada sorgulanabilir hale getirildi.
 • Klinik Mühendislik Tahakkuk İşlemlerinde 10 gün içerisinde ödeme yapılmazsa başvurunun iptal edilmesi ve ESY ile ödeme başvurularının senkronize edilmesi sağlandı.
 • Teknik servis kuruluşuna yeni personel eklerken, SGK dökümlerinin de girilmesi için kullanıcı arayüzü yapıldı.
 • Anasayfadaki kısayolların kullanıcı bazında özelleştirilebilmesi sağlandı.

İyileştirmeler

 • Sınırsız süreli uygunluk beyanlarında mevcut işlem durumu REVİZYON ve belge durumu Kayıtlı olması durumunda, Belge Bilgileri ekranında “Bitiş Tarihi Güncelle” seçeneğinin gelmesi sağlandı.
 • Ürün geçmişindeki belge detayında, güncel belge detayı yerine o tarihteki belge geçmişi detayının gösterilmesi sağlandı.
 • İmal ısmarlama tıbbi cihazların detay ekranlarında marka ve referans katalog no. alanlarını TİTCK’nın görmemesi sağlandı.
 • Cihaz üzerindeki Etiketteki MRG ifadelerindeki Etiket ifadesi kaldırıldı.
 • Cihaz kayıtlarında Orijinal Etiket alanı zorunlu hale getirildi.
 • Serbest satış sertifikası başvurusuna yalnızca imal ürünlerin eklenebilmesi sağlandı.
 • Sorumlu atanmış olan serbest satış sertifika başvurularının başka birine atanabilmesi sağlandı.
 • Serbest satış sertifikalarındaki TİTCK logosu ve arka plandaki simge güncellendi.
 • Serbest satış sertifikalarında ilgili düzeltmeler (Kurum adının altında görünen “- -“ karakterinin kaldırılması, çerçevenin kaldırılması) yapıldı.
 • EC Belgesi eklerken ve güncellerken belge ekinde AT doğrulaması var ise, yalnızca o ekin seçilebilmesi sağlandı.
 • Serbest satış sertifika başvurusu atama ekranına takip no. filtresi ve kolonu eklendi.
 • Birden fazla görülen SUT kodu eşleşmeleri düzeltildi.
 • Kozmetik ürün başvurusu iş dağılımı yapılırken Nanomateryal başvuruları için de iş dağılımı yapılabilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ihracat sertifikası başvurusu oluşturulurken girilen EU mevzuatına uygun mu? alanı kaldırıldı.
 • Kozmetik ihracat sertifika başvurularındaki nomila içeriklerin birimlerinin İngilizceye çevrilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvuruları İş Dağılımı Yap ekranında başvuru oluşturma tarihi için tarih aralığı seçilebilmesi sağlandı.
 • Kozmetik Denetim Ekleme ekranında Denetim Yapılan Yer bilgileri bölümünün dosyanın açıldığı firma bilgileri ile otomatik olarak dolu gelmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz Denetim dosyası denetim ekleme için kayıtsız firma bilgilerinin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
 • PGD Tıbbi Cihaz ekranlarında ilişkili metinlerde vijilans yerine uyarı ifadesi gösterilmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz Uyarı Dosyasında risk değerlendirmesi alanında en güncel alanların gösterilmesi sağlandı.
 • İstatistik menüsü altındaki PGD ve Uyarı İstatistikleri sayfasının adı Tıbbi Cihaz PGD ve Uyarı İstatistikleri olarak değiştirildi ve sorgular düzenlendi.
 • Sağlık Kuruluşu Olumsuz Olay Raporu ekleme ekranında Olumsuz Olay Açıklaması zorunlu hale getirildi ve varsayılan değer “-” olarak set edildi.
 • Kozmetik Şikayet / Kozmetovijilans altında Manuel Şikayet eklerken; kayıtlı firma seçildiğinde “ürün kayıtlı mı” alanına Bilinmiyor seçeneği de eklendi.

Giderilen Hatalar

 • Saklama koşullarındaki minimum ve maksimum değerlerinin ondalıklı olarak saklanabilmesi sağlandı.
 • EC sertifikalarında 98/79/EC yönetmelik ekinde olanların EK-4 olanların bitiş tarihi zorunlu olmuyordu, EK-6 AT doğrulaması ekinde olanların bitiş tarihlerinin zorunlu olmaması sağlandı.
 • Cihaz Başvuru Özet Sayfasında başvuru yapılan ürünler üzerine tekrardan ekleme/çıkarma işlemleri yapıldığı sırada önceki ürün listesi ile yeni oluşturulan liste arasında oluşan çakışmalar giderildi.
 • İthalat bildirimi sırasında hataya neden olan Monako ülkesinin boş olan “kod” alanı belirlendi.
 • Kullanım bildirimi yapıp SGK’ndan ödeme alamayan hastanenin hatası giderildi.
 • Son kullanma tarihi stok bildirimleri ile bozulan ürünlerin son kullanma tarihleri düzeltildi.
 • Pasif durumdaki ÇKYS kamu kurumlarının aktifleştirilmesi sırasında alınan vergi numarası koşulu hatası giderildi.
 • Vedop otomatik senkronizasyonunda adres metni boş olan firmaların tekrar güncellenmesi problemi giderildi.
 • Enquiry Güncelle Diyaloğu açılış hatası giderildi.
 • Kozmetik Uyarı Dosyası Güncelle Diyaloğundaki hata giderildi.
 • Çok fazla cihaz ve geri çekme içeren Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Raporlarının açılmasındaki sıkıntı giderildi.
 • Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet raporu silindiğinde ilişkili Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet bildirim dokümanının silinmemesi hatası giderildi.
 • Trend Raporu Ekleme işleminde mevcut bir Trend Raporuna ait referans numarası girildiğinde gelen verilerden eski dokümanla ilgili gelen hata düzeltildi.
 • Tıbbi Cihaz PGD ve Uyarı Arşiv Denetim Dosyaları aynı ID’ye sahip kayıtlar yüzünden tablo ve detay ekranında oluşan hatalı gösterimler düzeltildi.
 • Gönüllü Geri Çekme Ekle ekranında Seviye Tekil seçildiği durumda Tekil Ürün ekle alanında seri no. zorunlu, lot no. opsiyonel yapıldı.
 • Teknik servis personeli olmamasına rağmen yanlışlıkla teknik servis personel kaydı ekleyen firmaların kayıtları silindi.
 • Teknik servis başvurusu sırasında personel detay ekranında personel sertifikasının indirilememe hatası giderildi.

Diğer

 • 01.12.2018-31.12.2018 tarihleri arasında yapılan C grubu başvurulardan EK-3M, EK-3A, EK-3J listesine girilen kararların kesinleştirilmesi sağlandı.
 • İlgili ürünlerin branş türleri, Şeker ölçüm çubuğu ve insülin kalem iğne ucu olacak şekilde güncellendi.
 • ÜTS Portaldeki Eğitim Videoları sayfasına güncel videolar yüklendi.
 • Titck tarafından istenen bazı istatistiksel bilgiler (üretim, stok ve ithalat bildirimi yapılmış tekil ürün sayısı; üretim, stok ve ithalat iptal bildirimleri yapılmış tekil ürün sayısı) hazırlandı.
 • Tıbbi cihaz dairesinin sorgu talepleri yerine getirildi.