2019/ÜTSG-05 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Tekil Takip Süreci Kapsamında Eczanelerin Bayilik Başvuruları Hakkında Duyuru”

Bilindiği üzere; “2019/ÜTSG-02 Sayılı Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru” ile şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden 01.02.2019 tarihi itibariyle tekil takip sürecine başlanacağı ve 30.04.2019 tarihi itibariyle tekil hareketliliği başlamamış söz konusu ürünlerin sağlık hizmet sunumunda kullanılamayacağı ilan edilmiştir.

Bahse konu ürünlerde tekil takip sürecinin başlatılması ile birlikte, üretici ve ithalatçıların ellerindeki ürünleri “üretim/ithalat bildirimi” ile, bayilerin ise “stok bildirimi” ile  ÜTS’ne girmeleri ve tekil hareket süreçlerini yürütmesi gerekmekteydi. Ancak, ilgili ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren eczanelerin sattıkları ürünler için bugüne kadar ayrıca bir zorunluluk olmadığından üretici /ithalatçılar ile bayilik süreçlerinin ÜTS üzerinde yapılmadığı görülmüştür. Bu durum eczanelerin ellerindeki ürünlerin stok bildirimini bayilik tanımlamaları olmadığından yapamamalarına sebep olmuştur. Bu sebeple bahse konu ürün gruplarına yönelik bayiliği olan eczaneler stok bildirimlerini gerçekleştirebilecek; ancak bayiliği bulunmayan eczaneler ise stok bildirim işlemlerini, sistemsel çalışmanın tamamlanmasına müteakip bayilik şartı aranmaksızın yapabileceklerdir.

Bununla birlikte ÜTS üzerinde yer alan bayilik sürecinin tüm firmalar için kaldırılması ile ilgili diğer kamu kuruluşları ile görüşmeler devam etmekte olup tüm taraflarca uygun görülmesi halinde bayilik süreci kaldırılacaktır. Konu ile ilgili ilerleyen zamanlarda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.