Ürün Takip Sistemi UTS-v7.16.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.16.0 sürümü 27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Arayüz, web servis ve toplu bildirim aracılığıyla Stok Bildirimi ve iptalinin yapılması sağlandı.
 • Üretim/İthalat bildirimlerinde lot/batch numarasında * ve – karakterlerinin kullanılmasına izin verildi.
 • Lot takip verme bildirimlerinde, verilen tekil ürün miktarının tamamımın alma yapılmadığı durumlarda vermeyi bildiren firmaya mesaj gönderilmesi ve eksik alma bildirimlerinin listelenmesi sağlandı.
 • Her çeyrekte excel ile manuel oluşturulan Denetim-Uyarı Dosya İstatistiklerinin ekran üzerinden verilmesi sağlandı.
 • Sağlık Market’te kullanılmak üzere DMO’ya web servisler hazırlandı.

İyileştirmeler

 • Sınıf IIa bir tıbbi cihazın başka bir tıbbi cihazın bileşeni, aksesuarı ya da yedek parçası olmaması durumunda kullanım kılavuzu yoksa endikasyon tipinde kullanım kılavuzu girilebilmesi sağlandı.
 • “SUT Eşleşmesi Var mı/Yapılacak mı?” alanı “SUT Eşleşme Durumu” olarak ve liste seçim şeklinde güncellendi.
 • Belge başvurusu sırasındaki ekstra onay adımları kaldırıldı.
 • “Branş Kodu” alanı “Branş Türü Kodu” olarak değiştirildi.
 • “Etiket Adı” ifadesi “Ürün Adı” olarak değiştirildi.
 • Toplu ürün inceleme ekranında süre uzatımı yapılmış belgelerin gösterilmesi sağlandı.
 • Toplu ürün inceleme ekranında verilmiş kararların toplu olarak sıfırlanabilmesi sağlandı.
 • Kalibrasyon çalışma belgesi başvuru süreçlerinin anlaşılabilirliğini artırmak için çalışma belgesi durumuna İnceleme Bekleniyor, Ödeme Bekleniyor ve Onay Bekleniyor durumları eklendi. 
 • Tıbbi cihaz uyarı dosyası güncelleme formuna “Değerlendirici Notu” alanı eklendi.
 • Tıbbi cihaz denetim ve uyarı dosyaları için çoklu karar girilebilmesi sağlandı.
 • Talep açıklama ve karar açıklaması alanları en fazla 4000 karakter olacak şekilde düzenlendi.
 • Taleplerin TİTCK tarafından ek bilgiler ile raporlanabilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Toplu bildirim ile yapılan verme bildirimlerinde “Gerçek İşlem Tarihi” girildiğinde bu tarihin bildirimde göz ardı edilmesi problemi giderildi.
 • Paket sorgulama servisinden tarih bilgisi girilerek sorgulama yapıldığında oluşan hata giderildi.
 • Uyarı dosyası üzerinde ürün güncelleme işlemi yapılırken cihaz tipi seçilmediğinde güncelleme formu üzerinde zorunlu alan kontrolünün çalışmaması problemi giderildi.
 • Toplu ürün excelinde model bilgisinin noktalı olarak girilememesi problemi giderildi.
 • Toplu ürün excelindeki hatalı alan yorumları ve iş kuralları düzeltildi.
 • Başvurusuz tıbbi cihaz güncelleme işlevinde yanlış işlem geçmişi oluşturulması problemi giderildi.
 • Saklama koşulu ve ölçü için ürün karşılaştırması sırasında alınan hata giderildi.