Ürün Takip Sistemi UTS-v7.15.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.15.0 sürümü 6 Eylül 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Tıbbi cihaz ve belge inceleme işlemlerinde ret kararlarında ret gerekçelerinin seçilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihazlarda saklama koşulu ile ölçü bilgisinin excel ile toplu olarak girilmesi sağlandı.
 • Toplu ürün inceleme ekranında saklama koşullarının gösterilmesi sağlandı.
 • GTIP ve katalog değişiminde yeni bir başvuru gerektirmeden güncelleme yapılabilmesi sağlandı.

İyileştirmeler

 • Takip kapsamındaki tıbbı cihazların sorgulanabilmesi için filtreleme alanları içerisine “Konfigürasyon Türü” eklendi.
 • Bayilik eklemelerinde firmanın ve ürünün ÜTS’deki kayıt tarihlerinin kontrolü eklendi.
 • Kalite belgesi başvurularında inceleme ekranında onaylanmış kuruluşun sadece isminin görüntülenmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz kayıt ekranındaki “Her kullanımda sterilizasyon gerekiyor mu” ifadesi “Kullanım Öncesinde Sterilizasyon Gerekli mi” olarak düzeltildi.
 • Tıbbi cihaz excel raporuna SUT Kodu sütunu da eklendi.
 • İkincil ürün numarası ile de SUT eşleşmesi yapılabilmesi sağlandı.
 • Belge inceleme ekranında önceki kararın ilk sayfada gösterilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz durum sorgula ekranında ana firma ve bayi durumuna göre sorgulama iyileştirildi.
 • Pasif bir kullanıcı aktifleştirilirken MERNİS’teki durumun kontrol edilmesi sağlandı.
 • Tekil ürün sorgulama ekranlarında, sorgulama için zorunlu olarak girilmesi gereken alanlar işaretlendi ve uyarı mesajı koyuldu.
 • Tıbbi cihaz denetim ile ilgili eklenen doküman tipleri arasına “Firma cevap yazısı, Müşteri Geri Dönüş Formları, Savunma Cevabı” eklendi.
 • Tıbbi cihaz denetim dosyasına denetim eklenmesinde firmanın dosyadan otomatik olarak seçilerek getirilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz denetim dosyaları için denetlenen ile göre filtre eklendi.
 • Sorgulama sayfalarında eksik girilen zorunlu alanların gösterilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • SUT kodu eşleşmelerin listelenmesinde bitiş tarihinin yanlış hesaplanması sorunu düzeltildi.
 • Üretici firmanın, başka bir firmada bulunan tekil ürüne ıslah bildirimi yapamaması düzeltildi.
 • Eşsiz kimlik ile Alma bildirimi bekleyen tekil ürünleri sorgulama servisinde alınan hata düzeltildi.
 • Farklı firma ile tüketiciden iade alma sırasında, firma sorgularken yaşanan sorun giderildi.