Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi İçin Hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” Hakkında Duyuru

Aşağıda paylaşılan internet adresinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi için hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” bulunmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar yazılım sisteminin kullanım kolaylığı ve kullanılabilirliği, ayrıca ürün/hizmetten sağlanan fayda konularındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Anketi, 01 Temmuz 2019 tarihine kadar, aşağıda verilen “Giriş Kodu” ile giriş yaparak doldurabilirsiniz.

Giriş Kodu: UTS-2019-1

Anketin İnternet Adresi: https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=76211&lang=tr