UBB Kaydı Gerektirmeyen Ürünler Hakkında Duyuru

UBB kaydı gerektirmeyen ürünler ile ilgili bazı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

27957 sayılı 7.6.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde tıbbi cihazların tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Tıbbi Cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde;

1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da

2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da

3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut

4) Doğum kontrolü

amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri kapsamaktadır.

Yönetmelikte de görüldüğü gibi bir ürünün tıbbi cihaz olup olmadığının anlaşılacağı detaylı bir ürün gruplandırması yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bir ürünün tıbbi cihaz olup olmadığı kararının belgelendirme kuruluşları tarafından verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Eğer ürün tıbbi cihaz değilse, UBB kaydı gerektirmeyen ürünler arasında yer alır. Tıbbi cihaz olan ürünlerin UBB sistemine kayıtları yapılmalı ve onayları alınmalıdır. Ürün, UBB kayıt onayı alınmadan piyasaya arz edilmemelidir. İthalatı/üretimi yapılan ürünün mutlaka Sağlık Bakanlığına bildirimi yapılmalıdır.