Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin İlk Genel Kurulu Hakkında Duyuru

Optisyenler ve Gözlükçüler Odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin İlk Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2018 tarihinde saat 12.00’de “Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara” adresinde yer alan Sağlık Bakanlığı Merkez Binası (Bilkent yerleşkesi), Zemin Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. İlgililerin belirtilen yer zamanda hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Bilindiği üzere, 28/11/2017 tarihinde Kabul edilen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunun 80 inci maddesi ile 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a ek madde 1 ilave edilerek kamu kurumu niteliğinde Optisyen-Gözlükçüler Odaları Ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin teşkil edileceği kararı alınmıştır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun (Ek: 6/12/2017-7063/7 md.) Geçici 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında Birliğin ilk genel kurulunun Sağlık Bakanlığınca yapılmasına hükmedilmiştir. Bu itibarla söz konusu genel kurul 14/4/2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 12.00’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacaktır.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu için optisyenlik mesleği ile ilgili olarak faaliyette bulunan dernekler tarafından seçilen meslek mensublarının belirtilen gün ve saatte ilgili yerde bulunmaları gerekmektedir.