Optisyen – Gözlükçüler Odaları ve Türk Optisyen – Gözlükçüler Birliği Genel Kurulu Hakkında Duyuru

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a ek madde 1 ilave edilerek kamu kurumu niteliğinde Optisyen – Gözlükçüler Odaları ve Türk Optisyen – Gözlükçüler Birliğinin teşkil edileceği, yine aynı Kanunun (Ek: 6/12/2017-7063/7 md.) Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında Birliğin ilk Genel Kurulunun Sağlık Bakanlığınca yapılmasına hükmedilmiştir. Bu itibarla söz konusu Genel Kurulun 14/4/2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 12.00’de yapılacağı evvelce taraflara Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından duyurulmuş idi.

Ancak, ilgi konu yargıya intikal etmiş ve konu ile yetkili mahkeme mezkur Genel Kurula katılımla ilgili bazı hususların yürütmesini durdurmuştur. Söz konusu mahkeme kararlarının tetkik edilmesi maksadıyla Genel Kurulun ertelenmesine ve 20.04.2018 tarihi saat 14.00’da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi zemin katta yer alan konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir. İsmi bildirilecek delegelerin belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmalarının sağlanmalıdır.