Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması Hakkında Duyuru – 36

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20.04.2016 tarihinde “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” yayımlanmış olup firmalar tarafından yapılacak başvurulara ilişkin kılavuz yönerge ekinde yer almıştır. Bu kapsamda başvuru yapacak firmalara ilişkin 13.05.2016 tarihinde “TIBBİ MALZEME BAŞVURU SÜREÇLERİ Ve TIBBİ MALZEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İle BİLİMSEL KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA TAKVİMİ” yayımlanmış ve “Dönemin ilk ayında yapılan C grubu başvurular ise gerektiğinde dönemin sonraki üç ayında bilimsel komisyonlarca incelenir. Dönemi içerisinde incelemesi bitirilemeyen başvuru dosyaları takip eden dönemlerde öncelikli olarak değerlendirmeye alınır.” denilmiştir.

Yönergede; “Bilimsel komisyonlarca olumlu görüş oluşturulan C grubu başvurular ise Genel Müdür tarafından değerlendirilir ve verilen karar Kurum resmi internet sitesinde duyurulur.” hükmü yer aldığından firmalar tarafından SUT Eki EK-3F-1 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler, EK-3F-2 Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler, EK-3/J Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler ve EK-3/G Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler, EK-3/O Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler, EK- 3P Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler listelerine Ağustos/Aralık ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış olan C Grubu başvurulardan bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan, eşleştirme talepleri olan SUT kodlarına uygun görülen barkodlar 22/03/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanacak olup komisyonlarca uygun görülen barkod listesi “EK_C Grubu Barkod Listesi_Uygun Görülenler“de yer almaktadır.

Çalışma takvimi doğrultusunda Aralık ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış olan C grubu başvuruların değerlendirme süreci devam etmekte olup, Mart ayı sonuna kadar değerlendirmesi tamamlanan başvurular Nisan ayı başında yayımlanacaktır. Değerlendirme süreci tamamlanamayan başvurular ise Nisan dönemi içerisinde öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.