Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.12.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru” kapsamında tıbbi malzeme firmalarının aidatlarına ilişkin ücretlerini, gerek kendilerinin gerekse ürünlerini satın alan sağlık hizmeti sunucularının mağduriyet yaşamaması için söz konusu usul ve esasta belirtilen süre içerisinde yatırması gerekmektedir, denilmektedir. Ancak 26.12.2016 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış ve MEDULA’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Duyuru” kapsamında yapılan başvurularda firma kaynaklı hatalar bulunduğundan silme işlemleri tamamlanamamıştır. Yıllık aidat yatıracak firmaların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak duyuruyu beklemeleri, duyurunun yayımlanmasından itibaren gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Söz konusu usul ve esasta belirtilen tarihi dikkate alarak ödeme yapan firmalar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak duyuruya göre kontrollerini sağladıktan sonra duyuruda belirtilen şekilde işlem yapmaları gerekmektedir.