Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru – 39

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20-Ek” kapsamında duyuru ekinde belirlenen SUT eki liste ve kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Duyuru-20-Ek kapsamında firmalarca eşleştirme yapılıp sisteme yüklenen ürünler Sosyal Güvenlik Kurumunda oluşturulan komisyonlarca değerlendirilmiş olup uygun olan ve uygun olmayan barkod eşleştirmeleri “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-28” EK-1’de listelenerek her bir SUT koduna eşleştirilen barkodlar geri ödemeye esas olacak şekilde SUT kodu bazında MEDULA sistemine 08.11.2016 tarihinde tanımlanmıştır. Söz konusu listelerde SUT Eki EK-3E-1 Omurga Cerrahisi listelerine eşleştirmesi uygun bulunmayan firmalardan yayımlanan karara itirazı olan firmaların itiraz başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınarak söz konusu itiraz başvuruları oluşturulan bilimsel komisyonlarca tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve olumlu görüş oluşturulan, eşleştirme talepleri olan SUT kodlarına uygun görülen barkodlar 06/04/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde MEDULA’ya tanımlanacak olup komisyonlarca uygun görülen barkod listesi “EK_İtiraz_Komisyon_Barkod_Listesi_Uygun_Görülenler“de yer almaktadır.