Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan Greft Ürün Grubu Ürünleri İtiraz Başvuruları İle İlgili Önemli Duyuru – 40

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki ve listelerine firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20” ile yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki SUT kodlarına ürünleri olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem üzerinden eşleştirmeleri istenilmiştir.

Firmalarca eşleştirmesi yapılıp sisteme tanımlanmış ürünlerden; SUT eki EK-3N-2 XENOGREFT ÜRÜN GRUBU ve EK-3N-3 SENTETİK GREFT ÜRÜN GRUBU Listelerine yapılmış eşleştirmeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan bilimsel komisyonlarca değerlendirilmiş olup eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmayanlar tespit edilmiştir. Eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmadıkları tespit edilen söz konusu barkodlar 21.02.2017 tarihi itibariyle MEDULA’da kapatılmıştır. Kararlar Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA EŞLEŞTİRİLMESİ YAPILMIŞ OLAN GREFT ÜRÜN GRUBU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-32” ile firmalara duyurulmuş olup bilimsel komisyon kararına itirazı olan firmaların 17.03.2017 tarihine kadar ayrıntılı bilgi ve belgeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları istenilmiştir. Alınan itiraz başvuruları sonucunda oluşturulan bilimsel komisyonlarca gerekli incelemeler tekrar yapılmış olup söz konusu itiraz başvuruları sonucunda barkod-SUT kodu eşleştirmesi uygun bulunan barkodlar duyuru eki “EK-1_SUT Kodu-Barkod Eşleştirmeleri İtiraz Komisyon Sonuçları Uygun Görülenler” listesinde yer almaktadır. Eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun oldukları karar verilen barkodların kapatılma tarihleri olan 21.02.2017 tarihi baz alınarak MEDULA sistemine tanımlanması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

07.03.2017 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmış olan “TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA EŞLEŞTİRİLMESİ YAPILMIŞ OLAN GREFT ÜRÜN GRUBU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-32” ekinde uygun değil kararı ile yayımlanan liste içerisinde yer almadığı halde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ihbar, şikayet ve itirazlar doğrultusunda yapılan ek çalışma ile eşleştirildikleri SUT kodlarına uygunsuzluğu bilimsel komisyonlarca tespit edilen barkodlar ise duyuru eki “EK-2_ SUT Kodu-Barkod Eşleştirmeleri İtiraz Komisyon Sonuçları Uygun Görülmeyenler” listesinde yer almakta olup söz konusu barkodlar MEDULA sisteminde 07/04/2017 tarihi baz alınarak kapatılmıştır.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.