Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Alanında Eğitim Başvurularına Dair Duyuru

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında bu alanda çalışacak kişilerin alacakları eğitimlere ilişkin;

  • Eğitim ücretleri ve
  • Eğitim başvuru evrakları ile ilgili duyuru metni ekte yer almaktadır.

Eğitim merkezlerinin ve eğitim alacak kişilerin bu hususlar doğrultusunda eğitim süreçlerini planlamaları gerekmektedir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.