Kozmetik Ürün İhracat Sertifikaları Hakkında Önemli Duyuru

Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı`na yapılan sertifika başvurularında; Kozmetik ürün sertifikaları ivedilikle değerlendirilip sertifika düzenlenmesi aşamasında tahakkuk oluşturularak Firma yetkilisine ve kullanıcısının kayıtlı e-postasına ödeme referans numarası sistem üzerinden gönderilmektedir.

Son zamanlarda sertifika talebi olan firmaların tahakkuk işlemlerini takip etmediği, tahakkuk süresi içinde ödemelerini gerçekleştirmedikleri için başvurularının iptale düştüğü tespit edilmiştir. İlaveten bu durum kaynaklı aynı başvurunun tekrar tekrar yeni başvuru olarak gelmesi nedeni ile işlemlerin başlangıca dönmesi zaman ve iş kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kozmetik ürün sertifika başvurusu yapan Kozmetik Üreticilerinin Tahakkuk ödemelerini zamanında yapmaları ve firma bilgilerini güncellemeleri/güncel tutmaları önem arz etmektedir.

Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ana sayfasında yer alan Kozmetik Sekmesi altındaki Belgelendirme Faaliyetleri Birim sayfasında yer alan standart dilekçe, matbu Deklarasyon belgesi, bildirim işlemleri tamamlanmış kozmetik ürün olarak kayda alınmış ürünler için sertifika talebinde bulunulması, bildirim listesinin bu doğrultuda (Bildirimlere ait EUP/ ESY / ÜTS numaralarının) doğru ve eksiksiz düzenlenmesi, elektronik başvurunun ilgili kılavuz doğrultusunda doğru ve eksiksiz yapılması; sistem tarafından oluşturulan iş takip numarasının standart dilekçe üzerine yazılarak başvuru ekinde yer alan belgelerin yetkililerce imzalanıp kaşelenerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

Bu hususlara özen gösterilmesi öncelikli işlemler olarak değerlendirilen ihracat amaçlı kozmetik ürün sertifika başvurularının iş süreçlerinde aksama yaşanmaması ve iş gücünün doğru ve verimli kullanılması adına önem arz etmektedir.