TIBBİ CİHAZLARIN TEKNİK SERVİS FAALİYETLERİ İLE GARANTİ BELGESİNE İLİŞKİN KILAVUZ ÇALIŞMALARI HAKKINDA DUYURU

Sağlık hizmet sunumu kapsamında kullanılan tıbbi cihazların taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması, uygun ve güvenli kullanımlarının sağlanması için yürütülecek teknik servis faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar 26/5/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiş bununla birlikte 26/5/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında teknik servis faaliyetleri ile garanti belgesine ilişkin hükümler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne eklenmiştir.

Bu kapsamda “Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı” ile “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” da değişiklik yapılmasına ilişkin taslak kılavuzlar hazırlanmıştır.

Söz konusu Kılavuz taslaklarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sayfasında (https://www.titck.gov.tr) sırasıyla “Faaliyet Alanları – Tıbbi Cihaz – Klinik Mühendislik – Taslak Mevzuat” alanından (https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik) ulaşılabilmektedir. Bahsi geçen Kılavuz taslaklarına ilişkin varsa görüş ve önerilerin “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu” kullanılarak 16 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine iletilebileceği hususu ilgililerine önemle duyurulur.