Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine İlişkin Genelge (TCOKKA – 2024/2)

Tıbbi cihaz yönetmeliklerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi, yeni getirilen uygulamalara yönelik konuların netleştirilmesi ve sektörün bilgilendirilmesi amacıyla yayımlanmış olan 23 Eylül 2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Tıbbi Cihazlara ilişkin Genelge yürürlükten kaldırılmış, 20 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine ilişkin Genelge yürürlüğe girmiştir.

Genelgeyi indirmek için tıklayınız.