Tıbbi Cihaz Üretim ve Satış Merkezlerinde Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri

Tıbbi cihaz üretim ve satış merkezlerinde pandemi süresince COVID-19 riskine yönelik bazı ek tedbirler alınması gerekmektedir. Ekte verilmiş olan dokümanda; üretim ve satış yerlerinde dikkate alınması gereken bazı önlemlerin personel, ortam uygunluğu ve çalışma şekli başlıkları altında sunulmasına gayret gösterilmiştir. Bu önlemlerin yanında üretim ve satış merkezlerinin inisiyatifinde ilave tedbirlerin de ele alınabilecektir.

Duyuru metnini indirmek için tıklayınız.