Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının, İlgili Teknik Personelin ve Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 4 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (Versiyon No:2)” güncellenmiştir.

İlgili kılavuzun 3. versiyonunu indirmek için tıklayınız.