Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüşlerinizin, 17 Şubat 2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 03 Şubat 2020 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik Taslağı’nı indirmek için tıklayınız.

Görüş Formu’nu indirmek için tıklayınız.