Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

Adaylara posta ile gönderilen yeterlilik belgelerinin Sağlık Bakanlığı e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler başlığından alınması ile ilgili yapılan düzenleme nedeni ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzda değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu doğrultuda “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” güncellenmiştir.”

Adayların Yeterlilik Belgesi alabilmesi için başvurularında izlenecek adımlar bu kılavuzda yer almaktadır.

Güncel kılavuzu indirmek için tıklayınız.