Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin değiştirilmesine ait yönetmelik değişikliği 26 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Değişikliğe göre Satış ve Tanıtım Elemanı ve Klinik Destek Elemanı olarak en az 4 yıl süre ile görev yapan kişilere Sorumlu Müdür olma yolu açılmış olup ayrıca Kurum’un Kayıt ve Bilgi Yönetim Sisteminde en az 2 yıl tıbbi cihaz kayıt işlemi yapan kişilere en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla STE Belgesi alma imkanı sağlanmıştır.

Yönetmeliğin 33.Maddesine eklenen ilgili 5. ve 6. fıkralar:

(5) 26. maddenin onuncu fıkrası (1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir) kapsamındaki eğitimleri başarıyla tamamlayarak satış merkezi adına Kurum’un kayıt ve bilgi yönetim sisteminde en az 2 yıl süre ile tıbbi cihaz kayıt işlemi yapan kişiler satış ve tanıtım elemanı olarak görev almak isteyenler için en az orta öğretim mezunu olması kaydıyla 11. maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm (ön lisans mezunu olma şartı) aranmaz.

(6) Satış merkezlerinde Satış ve Tanıtım Elemanı veya Klinik Destek Elemanı olarak en az dört yıl süre ile görev yapan kişilerden Sorumlu Müdür olarak görev almak isteyenler için 10. maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm (lisans mezunu olma şartı) aranmaz.