Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde Çalışmak için Gerekli Olan Yeterlilik Belgeleri Hakkında Duyuru

Piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış̧, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış̧, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde çalışmak üzere “Sorumlu Müdür”, “Satış Tanıtım Elemanı” ve “Klinik Destek Elemanı” Yeterlilik Belgesi  Başvurularının, 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler başlığından yapılması ile ilgili yapılan düzenleme nedeni ile söz konusu yeterlilik belgelerini almak isteyen adayların, eğitim, yeterlilik belgesi ücret ödeme ve yeterlilik belgesi yenileme iş ve işlemleri ile ilgili başvurularını 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren www.turkiye.gov.tr adresi Sağlık Bakanlığı “e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belgesi Eğitim Başvurusu” linki üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvurulara ilişkin iş ve işlemler ile ilgili açıklayıcı bilgilere ait duyuru ekini indirmek için tıklayınız.