Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde Çalışabilmek için Gerekli Olan Yeterlilik Belgeleri Sınavlarına Girmiş ve Başarılı Olmuş Hak Sahiplerine Duyuru

Piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Mezkur mevzuatın 35’inci maddesinde Tıbbi Cihaz Satış Merkezinde görev yapacak personel için gerekli eğitim koşulları belirlenmiştir.

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzun “Yeterlilik belgesi düzenlenmesi;” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde;

b) Yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adaylar, yeterlilik belgesi düzenlenmesi için, www.turkiye.gov.tr adresi Sağlık Bakanlığı “e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belge Başvurusu” linkinden, başvuru alanına yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen başarı belgesini yükler.

c) E-devlet kapısı üzerinden işlem başlatılması sonucu Kurum tarafından başvuruda bildirilen elektronik posta adresine gönderilen referans numarası ile on beş gün içerisinde belirtilen IBAN’a doğrudan Halk Bankası şubelerine gitmek sureti ile yeterlilik belgesi ücreti yatırılır. Belirtilen süre sonunda yeterlilik belgesi ücreti ödemesi yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Bu bağlamda, e-devlet kapısı üzerinden belge başvurusuna yalnızca SINAVA GİRMİŞ VE BAŞARILI OLMUŞ hak sahipleri başvuruda bulunması gerekmekte olup;

Yapılan müracaat sonucu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından elektronik posta adresine gönderilen referans numarasına göre ödemelerini yapan hak sahiplerinin (E-Devlet üzerinden girmiş oldukları) adreslerine, Kurum tarafından düzenlenen yeterlilik belgeleri posta yolu ile gönderilmektedir.

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzu indirmek için tıklayınız.