“Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” Kapsamında Yapılan D Grubu Başvurular İle İlgili Önemli Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları ile İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin 2’inci maddesinin birinci fıkrasında  tanımlanan D grubu başvurular, 13 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Başvuru Süreçleri ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonunu ile Bilimsel Komisyonların Çalışma Takvimi” ile her ayın 1 ila 7’si arasında yapılmaktaydı.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde tıbbi malzeme temini ve sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklar yaşanmaması amacıyla 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren D grubu başvuru alınmamasına ve bundan sonra yapılacak tüm SUT kodu barkod eşleştirme taleplerinin çalışma takviminde belirtilen dönemler doğrultusunda C grubu başvuru olarak yapılmasında karar verilmiştir. Tüm firmaların eşleştirme ile ilgili taleplerini bu doğrultuda değerlendirmesi gerekmektedir.