SGK C ve D Grubu Dosya Başvuruları Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında yapılmakta olan D grubu başvurular, 19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan
duyuru ile geçici bir süre ile kaldırılmış idi.

Bu dönemde alınan geri bildirimlere ve oluşan ihtiyaca binaen, D grubu başvurular Allogreft Ürün Grubu hariç yeniden alınmaya başlanacaktır.

Yeni uygulama ile D grubu başvurular, beyan usulü eşleştirme dönemi referans gösterilmeden, Nisan 2018 dönemi itibariyle elektronik ortamda başvurusu yapılmış ve bilimsel komisyonlarca değerlendirilerek sisteme tanımlanmış olan barkodların referans gösterilmesi koşulu ile yapılabilecektir.

13 Mayıs 2016 tarihinde “Tıbbi Malzeme Başvuru Süreçleri ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonunu ile Bilimsel Komisyonların Çalışma Takvimi” başlıklı duyuru ile yayımlanan çalışma takviminin C ve D grupları ile ilgili bölümlerinde aşağıdaki şekilde yeniden düzenleme yapılmıştır.

Başvuru Tablo

Yeni takvime göre Aralık 2020 döneminde C grubu başvuru alınmayacak olup,

  • Aralık 2020 dönemi itibariyle D grubu başvurular,
  • Ocak 2021 dönemi itibariyle de C grubu başvurular,

alınmaya başlanacaktır.

Ayrıca yeni uygulamayla;

  • Halihazırda C grubu başvurular için 90 (doksan) gün olan itiraz süresi 15 (onbeş) gün olarak uygulanacaktır.
  • Hem C grubu hem de D grubu başvurular sonrası teslim edilecek evrakların en geç elektronik başvuru bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir.