SGK C ve D Grubu Dosya Başvuruları Hakkında Duyuru-2

10 Kasım 2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanan “C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru” içeriğinde belirtildiği üzere ÜTS üzerinden yapılan C ve D grubu başvurulara ait evrakların, en geç başvuru bitim tarihini takiben 5 (beş) iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gerekmektedir.