SGK C Grubu Başvurular Hakkında Duyuru

“Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları ile İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında Mayıs 2021 dönemi C grubu başvuru sürecinde, pandemi döneminde tüm kamu ve özel sektörde uzaktan veya esnek çalışma modeline geçilmiş olması sebebiyle başvuruların tamamlanamadığına dair geri bildirimler alınmaktadır.

Bu nedenle; 10 Mayıs 2021 tarihinde sonlanan başvuru dönemine ek süre tanımlanmış olup, tıbbi cihaz firmaları tarafından 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 00:01’den 15 Haziran 2021 Salı günü saat 24:00’a kadar elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir.

Başvurular sonrası teslim edilmesi gereken evrakların en geç 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir.