ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI VE İNSÜLİN KALEM İĞNE UÇLARININ ÜTS TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 02 Nisan 2019 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusunda tekil hareketliliği başlamamış şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarına ait düzenlenen reçetelerin şahıslar tarafından eczaneden alındığı tarih esas olmak üzere 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle MEDULA sistemi üzerinden karşılanmasına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından izin verilmeyeceği duyurulmuştur.

Ancak Sağlık Bakanlığının 2019/ÜTSG-06 sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Tekil Takip Süreci” hakkındaki duyurusundan da anlaşılacağı üzere bahse konu ürünlerin ilgili firmalarınca ve doğrudan vatandaşa satış yapan eczanelerce ÜTS’ndeki kayıt süreçlerinin tamamlanmamış olduğu tespit edildiğinden, yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla söz konusu ürünlerin tekil takibinin zorunluluğu uygulaması 30 Haziran 2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak uygulama da aynı tarihe kadar ertelenmiştir. Mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm tarafların bu tarihe kadar gerekli önlemleri alması gerekmektedir.