İşitmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 29/04/2019 tarihli duyuru ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İşitmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin reçetelerde e-reçete ve e-rapor servisleri tamamlanmış olduğu ve 01/05/2019 tarihinde uygulamanın zorunlu olarak başlayacağı duyurulmuştur. Ancak elektronik ortamda düzenlenen e-rapor ve e-reçeteler ile ilgili Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde entegrasyon çalışmaları tamamlanmadığından  aşağıda  belirtilen konulara açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

  1. E-reçeteye ilişkin sağlık raporu e-rapor şeklinde zorunlu olarak düzenlenecek ve söz konusu e-rapor MEDULA Sisteminden kontrol edilecektir.
  2. MEDULA Sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, reçete manuel olarak düzenlenebilecek olup, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilecek, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından da onaylanacaktır.
  3. Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından e-rapor düzenlenememesi halinde, 30/06/2019 (Dahil) tarihine kadar düzenlenen manuel raporda Kurum tarafından kabul edilecektir.
  4. Söz konusu e-reçete ve e-rapor düzenlenebilmesine ilişkin Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde tüm işlemlerin tamamlanarak entegrasyon sağlanacaktır.
  5. Konu ile ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıklar için [email protected] mail adresinden iletişim kurulacaktır.