Sağlık Hizmeti Sunucularına Duyuru (Kalça Artroplastisi Kayıt Formu Pilot Çalışmalarının Başlatılması)

Ulusal Kayıt Sistemi kapsamında; Kalça Artroplastisi Kayıt Formunun pilot çalışmaları 08.01.2019 tarihinde başlatılmıştı. Pilot çalışmaları takiben Kalça Artroplastisi Kayıt Formu tüm Türkiye’de 01.05.2019 tarihinden(kalça artroplastisi işlem tarihine göre) itibaren zorunlu olarak uygulanacaktır.

Ulusal Kayıt Sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce belirlenecek sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin izlenerek bilgi toplanmasını ve belirlenen sağlık ve geri ödeme politikalarına esas teşkil etmesini sağlamak amacıyla oluşturulan kayıt sistemleridir.

Bu sistem, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer sağlık hizmetlerinin geri ödeme sistemlerine girişi sonrasında izlenip bilgi toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan bu bilgiler sayesinde; hastalıklara ilişkin yaygınlık ve yeni vaka sıklığı bilgilerinin izlenmesi, hasta güvenliğinin takibi, klinik etkinliğin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıkların sebeplerine ilişkin araştırmalar  yapılması sağlanabilecektir. Bu nedenle, formlara girilecek bilgilerin gerçeği yansıtması bu amaçlara ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir.

Sisteme  https://medula.sgk.gov.tr/UKS/giris.faces linkinden ulaşılacak olup hekimin T.C. Kimlik Numarası ve  şifresi girilerek Kalça Artroplastisi Kayıt Formu görüntülenebilecektir. Söz konusu formlara ilişkin kullanım kılavuzu Ek-2’de sunulmuştur.

Kalça Artroplastisi Kayıt Formu’nun doldurulması geri ödemenin ön şartı olarak kurgulanmış olup Ek-1’de bulunan işlemlerin Kuruma fatura edilebilmesi ve ödenmesi, kayıt formunun doldurulması şartına bağlanmıştır.

Uygulama ile ilgili geri bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumu’na [email protected] e-posta adresinden yapılabilecektir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.