Hasta Alt Bezi Geri Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 “Tıbbi Sarf Malzemeler” listesinde kayıtlı A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi” ile A10118 SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi” tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığından alınan görüşler doğrultusunda belirlenen ICD -10 kodları Ek-1 listede daha önce duyurulmuştu.

Ek-1 listede kayıtlı ICD-10 kodlarında eksiklik/hata olduğu yönünde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gelen bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığından yeniden görüş istenilmiş olup, gelen cevabi görüş doğrultusunda belirlenen primer tanılara ait ICD-10 kodları Ek-2 listede yer almaktadır.

Bu itibarla;

  • 01/06/2019 tarihi ve sonrası düzenlenecek sağlık raporları Ek-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olmalıdır.
  • 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olması halinde sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaklardır.
  • 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-1 listede yer alıp Ek-2 listede yer almaması halinde; bu raporlara ilişkin 01/06/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayacaktır.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.