Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında Duyuru

04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu iznine bağlanmıştır.

Bu bağlamda ilgili ürünlerin ihracatına esas Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan talep edilecek ön izinlere ilişkin olarak:

 • İmalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi amaçlı maskeler ile tıbbi amaçlı eldivenlerin ihracatına dair ön izin taleplerinde;
  • İhracatçı firmanın ÜTS (Ürün Takip Sistemi) firma tanımlayıcı numarası bilgisini,
  • İhraç edilecek ürünlere dair ÜTS sisteminde kayıtlı barkod numarası bilgisini,
  • İhraç edilmek istenen ürünlerin miktarı, GTIP numarası, ihraç edilecek ülke bilgilerini,

içerecek şekilde düzenlenmiş ve ihracat talebinde bulunan firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe,

 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez önlük ve koruyucu gözlüklerin ihracatına dair ön izin taleplerinde;
  • İhracatçı firmanın; ticari ünvanı, adresi ve vergi numarası,
  • İhraç edilecek ürünlere ait; üretici adı ve adresi, ürünlerin marka ve varsa model bilgisi,
  • İhraç edilmek istenen ürünlerin miktarı, GTIP numarası, ihraç edilecek ülke bilgilerini,

içerecek şekilde düzenlenmiş ve ihracat talebinde bulunan firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe,

ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru yapmaları gerekmektedir.