Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi ve Değerlendiricisi Eğitimi Hakkında Duyuru

Güvenlilik Değerlendirmesi ve Değerlendiricisi Hakkında Kılavuz Sürüm 1.0 ve Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0 doğrultusunda yapılması gereken eğitimlere ilişkin ilgililerce planlanan eğitim programının en az 1 ay öncesinde Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.