Optik Ürünlerin ÜTS’de Tekil Takibi Hakkında Duyuru – 2

Optik tıbbi cihazların tekil takip işlemleri 11 Eylül 2017 tarihinden itibaren ÜTS üzerinden yapılmaya başlanacaktır. ÜTS’de tanımlı Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı faaliyet alanındaki firmalar optik tekil ürünleri için üretim ya da ithalat bildirimi yapacak, sonrasında Optisyenlik Müessesesi faaliyet alanındaki firmalara kadar verme/alma bildirimleri yaparak bu tekil ürünlerinin iletilmesini sağlayacaktır. Ürün hareketleri ve tekil takip işlemlerine yönelik detaylı bilgiler https://uts.saglik.gov.tr/?page_id=1019 adresinde yer alan Kullanıcı Kılavuzu ile Web Servis Tanımları Dokümanı’nda yer almaktadır.

Optisyenlik müesseselerinde ürünlerin satışına yönelik iki farklı işleyiş bulunmaktadır:

 1. Reçeteli optik ürünler (Geri ödemesi SGK tarafından yapılanlar):
  1. Mevcut durumda olduğu gibi MEDULA üzerinden tekil ürün satışına yönelik işlemler devam edecektir. MEDULA arka planda ÜTS ile iletişime geçerek tekil ürün kontrolünü ve optisyenlik müessesesi adına tüketiciye verme bildirimini gerçekleştirecektir.
 2. Reçetesi olmayan doğrudan vatandaş tarafından ödemesi yapılan optik ürünler:
  1. Optisyenlik müessesesi vatandaşa satışını gerçekleştirdiği tekil ürün için ÜTS’ye tüketiciye verme bildirimi yapacaktır.

Yukarıda anlatılan iki farklı işleyiş aşağıda iki farklı senaryoda ifade edilmiştir.

Tanımlar:

 • A Firması: Üretici ya da İthalatçı
 • B Firması: Optisyenlik Müessesi

Senaryo 1: Reçete Karşılığı Satış

A Firması bir optik tekil ürününü üretir ya da ithal eder ve B Firmasına verir. B Firması da bu optik tekil ürünü reçete karşılığı vatandaşa verir.

Bu senaryo için ÜTS’de gerçekleştirilecek bildirimler şunlardır:

 1. A Firması ÜTS’ye optik tekil  ürün için Üretim Bildirimi veya İthalat Bildirimi gönderir.
 2. A Firması optik tekil ürünü B Firmasına verdiğini Verme Bildirimi ile ÜTS’ye bildirir.
 3. B Firması optik tekil ürünü aldığını Alma Bildirimi ile ÜTS’ye bildirir.
 4. B Firması optik tekil ürünü reçete karşılığında vatandaşa verdiğini MEDULA’ya bildirir.
 5. MEDULA ÜTS’ye sorarak reçete karşılığı optik tekil ürün satışını doğrular.
  1. Bu işlemden sonra vatandaş optik tekil ürünü iade etmek isterse B Firması bu durumu MEDULA’ya bildirir. MEDULA da ÜTS’ye durumu bildirir.

Senaryo 2: Reçetesiz Satış

A Firması bir optik tekil ürününü üretir ya da ithal eder ve B Firmasına verir. B Firması da bu optik tekil ürünü reçetesiz olarak vatandaşa satar.

Bu senaryo için ÜTS’de gerçekleştirilecek bildirimler şunlardır:

 1. A Firması ÜTS’ye optik tekil ürün için Üretim Bildirimi veya İthalat Bildirimi gönderir.
 2. A Firması optik tekil ürünü B Firmasına verdiğini Verme Bildirimi ile ÜTS’ye bildirir.
 3. B Firması optik tekil ürünü aldığını Alma Bildirimi ile ÜTS’ye bildirir.
 4. B Firması optik tekil ürünü vatandaşa sattığını ÜTS’ye Tüketiciye Verme Bildirimi ile bildirir.
  1. Bu işlemden sonra vatandaş optik tekil ürünü iade etmek isterse B Firması bu durumu Tüketiciden İade Alma Bildirimi ile ÜTS’ye bildirir.

Not: Yukarıda verilen senaryolarda ÜTS’ye yanlış yapılan bildirimler için iptal bildirimleri bulunmaktadır. Örneğin; Üretim İptal, Verme İptal, vb.