Kozmetik Firmalarının Dikkatine Duyuru

Sektör memnuniyeti ve gelen yoğun talepler doğrultusunda Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde güncellemeler ve iyileştirmeler devam etmektedir. Yayınlanan son sürümle yapılan değişiklikler ile ilgili olarak;

 • Kozmetik Ürün güncelleme ile formülasyon bilgisinin güncellenmesi sağlandı. Bu kapsamda uygun bulunan formülasyon güncellemesi artık barkod değiştirilmeden yapılabilecektir. Ancak formülasyon güncelleme talepleri Kozmetik Ürünler Dairesi’nin kontrolünde olacaktır. Bu kontroller formülasyon güncelleme gerekçesi alanına hangi bileşenin hangi oranda değiştiğini ve bu değişimin diğer bileşenlere etkisinin yazılması ve yeni formülasyona ait ürünün güvenliliğinin değişmediğini gösteren ÜGD raporunun yüklenmesi ile yapılacaktır. Ürünün sınıfını (işlev kodunu) değiştirmeyecek, bir bileşenin %20 den fazla oranda değişmediği ve ürünün güvenliliğini etkilemeyecek talepler kabul edilebilir olacaktır. Kriterlere uymayan başvurular reddedilecek ve ürünler bir önceki haline geri dönecektir.
 • TİTCK ve UZEM Kozmetik Ürün Listele / Detay görüntüleme sayfalarında bu güncellemelerin gösterilmesi sağlandı.
 • Firmalara kozmetik ürün güncelleme bildirimi yaparken güncelleme açıklaması girmelerinin zorunlu tutulması sağlandı. Bu güncelleme ile hiçbir değişiklik yapmadan yenilenen ürün bildirimlerinin hem Kozmetik Ürünler Dairesinin iş yoğunluğu arttırması hem de yeni başvuruların incelenme sürelerinin uzaması engellenmiş olacaktır. Detaylı açıklama girmeyen başvurular incelenmeden reddedilecektir.
 • Kozmetik Ürünler için reddet işlevi geliştirildi. Bu kapsamda daha önce kaydı alınan ancak değişiklik gerekçesini detaylı olarak açıklamayan başvurular reddedilecek ve ürünler bir önceki hallerine geri dönecektir. Aynı durum daha önce eksiklik verilmesine rağmen talep edilen güncellemelerin yapılmadığı ürünler içinde geçerli olacaktır.
 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Ürün Bilgi Bankası kozmetik tarafı sorgu kriterleri düzenlendi. Sektörden gelen talepler doğrultusunda sorgulamalar sadece “Piyasaya Arz İsmi” ve “Barkod Numarası” ile yapılacaktır. Tüm ürünlerinin tek sayfada görünmesini ürün bazında arama yapılmasını talep eden firmalar için ürün adına “Marka” adlarını yazmamaları önem arz etmektedir.
 • Kozmetik ürün listele ekranlarında Kayıt No bilgisi eklendi. ÜTS’de gereklilikleri ve Kozmetik Mevzuatı gereklilikleri tamamlanmış kayıt altına alınan ürünlere kayıt numarası verilmeye başlanmıştır.
 • Kozmetik Firması kaydı sonrasında ekrana gelen uyarı yazısı güncellendi. 27.06.2019 tarihinde yapılan duyuru ile artık fiziki evrak gönderimi olmayacağı duyurulmuştur. Bu kapsamda uyarı yazısı da güncellenmiştir.
 • Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde ürün durumları ile ilgili olarak;
  • İncelemeyi bekliyor: Evrak inceleme sürecine girmemiş demektir. Bu durumda firma başvurusunu geri çekebilir güncelleme yapabilir.
  • İncelemede: Kozmetik Ürünler Dairesi ilgili birim uzmanı tarafından inceleme süreci başlatılmış demektir. Bu süreçte geri çekme işlemi yapılamamaktadır.
  • Eksiklik bildirimi yapıldı: Ürünle ilgili eksiklikler vardır. Firma gerekli güncellemeleri yaparak tekrar başvurmak zorundadır.
  • Evrak incelenme sonlandırıldı: Ürün incelemesi tamamlanmış. Kayıt no verilerek kaydı alınmış demektir.