Kozmetik Firmaları ve Sorumlu Teknik Elemanlarına Önemli Duyuru

Yeni Kurulan Kozmetik Firmaları, Kozmetik Ürün Faaliyetine Yeni Başlayan veya Faaliyetine Devam Eden Firmaların; Yasal Yükümlülükleri, İstihdam Edilmesi Zorunlu Sorumlu Teknik Elemanı, Hazırlamaları Gereken Belgeler (Ürün Bilgi Dosyası, Güvenlilik Değerlendirme Raporu vd.), Firma Kayıt, Ürün Bildirim, ÜTS Portalı, Sertifika Başvuruları, Kozmetik Ürünlerin Etiket ve Ambalaj Gereklilikleri, Kozmetik Kapsamı Dışına Çıkan Özellik ve İddiaların Değerlendirilmesi, Doğal-Organik Kozmetikler, Kozmetotekstiller vd. Ürünlerin sahip olması gereken özellikler, Firmaların Bilgi ve Ürünlerinde Yapacakları Güncellemeler, Gönüllülerde Yapılması Planlanan Çalışmaları vd. hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sitesi “www.titck.gov.tr” adresinden açılan anasayfada “KOZMETİK” sekmesi altında yer alan “Mevzuat” alanı ve diğer alanlarda sunulan; Yasal Düzenlemeler (Kozmetik Kanunu, Yönetmelikler, Tebliğler ve Kılavuzları) ve Tüm Bilgilere ulaşmaları gerekmektedir.