Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine Duyuru

Bilindiği üzere, ilgili firmalar tarafından Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı yetkilileri ile yüz yüze görüşme talepleri Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) Randevu Talep bölümü üzerinden iletilmektedir. Ancak firmalar tarafından yüz yüze görüşme talepleri dışındaki taleplerin de EBS Randevu Talep bölümünden iletildiği görülmektedir. Taleplerin https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinde yer alan İletişim bölümdeki bilgiler doğrultusunda iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular esnasında kullanılabilecek; Araştırma Ekibi Listesi dokümanı; Sorumluluk Devir/Kabul Belgesi, Protokol İmza Sayfası ve Klinik Araştırmalar Sonuç Raporu Özeti taslakları yayımlanmıştır. Bu belgelere https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinde yer alan Başvuru – Formlar / Diğer Formlar bölümünden ulaşılabilir, belgelerin kullanımına ilişkin açıklamalar bu bölümde yer almaktadır.