İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri Kılavuz Taslağı Hakkında Duyuru

İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Kılavuz taslağı Kurumumuz resmi internet sayfasında mevzuat/taslaklar bölümünde (https://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=3412) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kılavuz taslağına ilişkin görüşlerinizin ekte de bir örneği yer alan, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.