Ürün Takip Sistemi UTS-v7.17.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.17.0 sürümü 2 Kasım 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Tıbbi cihaz başvurularının uygunluk beyanı seçilerek oluşturulması sağlandı.
 • Ismarlama tıbbi cihaz ve sistem işlem paketi başvurularının diğer tıbbi cihaz başvurularından ayrı olarak alınması sağlandı.
 • Tıbbi cihaz eklenirken seçilen branş türü klinik mühendislik yetki grubu altında ilişkilendirilmişse tıbbi cihazın kalibrasyona tabi değil şeklinde seçilememesi sağlandı.

İyileştirmeler

 • Tıbbi cihaz listele sayfasına menşei ülkeye ve ithal edildiği ülkeye göre filtre eklendi.
 • TİTCK için ret gerekçesi seçildiğinde açıklama kısmına otomatik olarak ret gerekçesi açıklamasının gelmesi sağlandı.
 • Tekil takip konfigürasyonunun tıbbi cihaz listele ekranında ayrı bir sütunda gösterilmesi sağlandı.
 • Uygunluk beyanında opsiyonel olarak “Belgedeki Ürün(ler)e Ait Teknik Doküman” yüklenebilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz denetim ve uyarı dosyası listeleme sayfalarına “Cihaz Tipi” filtresi eklendi.
 • Tıbbi Cihaz Vijilans Sorumluları Listele sayfasına listeleme ve filtreleme kriteri olarak İl alanı eklendi ve vijilans sorumlusu detay ekranında iletişim bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz uyarı dosyaları listelenirken içinde bulunulan raporun/raporların tipine göre rapor tipi bilgisinin edinilerek dosya tipi şeklinde gösterilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Sorgulama panelinde filtreleme yapılıp kaydın detayı açıldıktan sonra listeye dönüldüğünde filtrelerin sıfırlanması ve ilk sayfaya dönülmesi ile ilgili hata düzeltildi.