İlaç Firmalarının Dikkatine Duyuru

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği”, 25/04/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılmış olup, ilgili iş ve işlemlerin yeni Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir. Yeni Yönetmelikte atıfta bulunulan kılavuzlar en kısa sürede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sayfasında yayımlanacaktır.

Yeni yönetmeliği indirmek için tıklayınız.