Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2018/1720 Esas Numaralı Kararı ile 21/3/2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 15 numaralı maddenin (a) bendi, 16. Maddenin (a) bendi ve 24. Maddenin (a) bendi yönünden yürütümü durdurulmuştur.

Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 12/12/2018 tarihi itibarı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı doğrultusunda uygulanacaktır.