İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Tebliğlerinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği indirmek için tıklayınız.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.