C ve D GRUBU SGK BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 10.11.2020 tarihinde yayımlanan “C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru” içeriğinde belirtildiği üzere ÜTS üzerinden yapılan C ve D grubu başvurulara ait evrakların, en geç başvuru bitim tarihini takiben 5 (beş) iş günü içinde Kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

Mayıs 2021 döneminde yapılacak başvurulara istinaden ÜTS üzerinden yapılacak olan başvuru süreleri uzatılmayacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilecek evraklara ilişkin son teslim tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 28.05.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.