2021 Yılı SGK ile Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez/Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez / Ortez Teminine İlişkin Sözleşme (Ek-1), 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlüğe girecektir. Söz konusu sözleşme başvuruları ”elektronik sözleşme uygulaması kullanım kılavuzu” (Ek-2) doğrultusunda dijital ortamda elektronik imza ile ya da gerçek ortamda ıslak imza ile imzalanmak suretiyle alınacak olup imzalanmış olan sözleşmelerin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine (Ek-3) gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1 Ocak 2017 itibariyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen hükümlere göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan sözleşme ücretinin 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmekte olup, 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücretin 0,2 katı tutarında sözleşme ücretini ödeyerek, ücretin ödendiğine ilişkin dekontun Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi zorunludur.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.